Lijst van materialen

De opdracht Uitvoer - lijst van materialen geeft de stuklijst weer.

bill of material

Wanneer je een vinkje zet bij Groep dan wordt het aantal van ieder artikel getoond.

bill of material grouped

Attributen in de stuklijst

Specificaties van componenten zijn uitgerust met een nieuwe knop Kolommen die u toelaat welke attributen deel zullen uitmaken van de stuklijst.

De lijst (1) bevat de gepredefiniëerde waarden. Het tekstveld (2) laat u toe om de waarde van de attributen toe te voegen in de stuklijst. De namen van de kolommen zijn hoofdlettergevoelig. De lijst (3) bevat de kolommen die gekozen zijn en die zullen verschijnen op de stuklijst.

De knoppen (4) laat u toe om de volgorde van de kolommen te wijzigen. Knop (5) laat u toe om kolommen te verwijderen en met knop (6) kan u de uitlijning veranderen in de specificatie van de onderdelen.

bill of material

Configuratie van de stuklijst

In het onderste deel van het dialoogvenster kan je de configuratie bewaren met een naam en kan het later opnieuw gebruikt worden.

Hoe een configuratie bewaren: schrijf een naam in het veld (7) en druk op de pijl aan de rechterkant van jet veld.

Hoe een configuratie openen: kies een naam van de configuratie uit de lijst (8).

Hoe een configuratie veranderen:kies een naam van de configuratie uit de lijst (8), breng veranderingen aan in het bovenste deel van het dialoogvenster en druk op de pijl aan de rechterkant van het veld (7).

Hoe een configuratie verwijderen: kies een naam van de configuratie uit de lijst (8) en druk op de knop aan de rechterkant van dat veld.

Stuklijstfilter

Met dit filter kunt u bepalen welke symbolen in de stuklijst staan.

Druk in het venster Stuklijst op de knop Filter. Een dialoogvenster verschijnt met de tabbladen Symbolenfilter en Lagenfilter.

Stuklijstfilter

Het symbolenfilter bevat twee tekstvelden. Geef in het vak Opnemen de namen op van de symbolen die moeten worden opgenomen in de stuklijst. Als dit veld leeg is, worden alle symbolen opgenomen. Geef in het vak Uitsluiten de namen op van de symbolen die van de stuklijst moeten worden uitgesloten.

Plaats elke naam op één regel. Het is voldoende om gedeeltelijke namen op te geven. Het filter ondersteunt twee speciale tekens:

^ voor het begin van de naam. Bijvoorbeeld, ^dis komt overeen met alle symbolen die beginnen met "dis".

$ voor het einde van de naam. Bijvoorbeeld, lay$ komt overeen met alle symbolen die eindigen op "lay".

Testgedeelte

In het rechtergedeelte van het venster staat een lijst met symbolen die worden gebruikt om het filter te testen. De lijst bevat of alleen de symbolen uit het actieve document of de symbolenbibliotheek.

Symbolen uit het actieve document zijn of groen of rood, afhankelijk van of ze aan het filter voldoen of niet.

Met symbolen uit de symbolenbibliotheek kunt u testen of het filter kan worden gebruikt voor symbolen die zich niet in het actieve document bevinden. De lijst met symbolen uit de gehele bibliotheek is niet gekleurd en alleen de symbolen die aan het filter voldoen, worden weergegeven.