Hoe een titelblok invoeren in een tekening

Standaard titelblok

Als deze functie aan staat (F12 - Systeem - Andere, veld standaard titel blok voor nieuwe tekeningen aan het einde van het dialoogvenster) dan zal er bij iedere nieuwe tekening automatisch een titelblok ingevoerd worden.

Invoegen van een titelblok

Een titelblok invoeren in een tekening kan met de opdrachtF12 - Document - Titel blok. Gebruik de knop Verander om een dialoogvenster te openen waar je een titelblok kan selecteren die je wenst te gebruiken. Titelblokken zijn gelokaliseerd in de map _TB in de symbolen bibliotheek.

Tonen/verbergen van een titelblok

Selecteer het vakje Toon Titel blok bovenaan het venster om de titelblok zichtbaar te maken. Je kan tijdelijk de titelblok verbergen door het vakje te deselecteren. Je kan de complete titelblok van het document verwijderen door gebruik te maken van de knop Verwijder. Indien je het titelblok verwijdert dan zal de grootte van de tekening verkleinen.

Nadat een titelblok is gewijzigd

Gebruik de knop Opnieuw laden om het titelblok in de tekening te herladen.

Titelblok opties voor weergave

Je kan de afstand van het titelblok ten opzichte van de randen van het document aanpassen. Vink Draai 90° aan om het titelblok 90° te draaien. Om zo bijvoorbeeld een landschap georiënteerde tekening te krijgen met een titelblok aan de korte zijde.

dialog window for inserting title block into a drawing