ProfiCAD componenten

Bestand Beschrijving Locatie
ProfiCAD.exe Schema-editor programma root directory
ProfiCAD.chm ProfiCAD programma hulp programma root directory
common.dll
mfc100u.dll
msvcp100.dll
msvcr100.dll
Dynamische bibliotheken nodig voor de werking van het programma programma root directory
key.dat Licentiesleutel, die u ontvangt na aankoop van het programma programma root directory
english.ini
espanol.ini
deutsch.ini
... enz.
Bevat tekststrings die in het programma worden gebruikt. programma root directory
verschillende bestanden met achtervoegsels .ppd en .picd Deze bestanden vormen de bibliotheek van symbolen. Elk bestand bevat informatie over één component "Documenten" \proficad bibliotheek
bestanden met de extensie .lin Deze bestanden bevatten definities van regelstijlen "Documenten" bibliotheek.
bestanden met .ptb extensie Deze bestanden bevatten definities van titelblokken "Documenten" bibliotheek.
verschillende bestanden met .sxe extensie Voorbeeld diagrammen "Documenten" voorbeelden
charmap.txt Bevat een lijst met speciale tekens (Grieks, wiskunde, technisch enz.) om ze gemakkelijk in de tekst in te voegen. C:¿Documenten en instellingen uw_naam_ToepassingsgegevensProfiCAD
favs.txt * Bevat een lijst met favoriete diagramsymbolen c:\Users\uw-naam\AppData\Roaming\ProfiCAD\
ProfiCAD.wsp * Bevat lijst van documenten die open stonden tijdens het laatste gebruik van het programma C:¿Documenten en instellingen uw_naam_ToepassingsgegevensProfiCAD
updater.exe Voert zowel handmatige als automatische updates van het programma uit. programma root directory
settings.ini Configuratiebestand van de updater programma root directory
english.xml, slovensky.xml enz. Taalconfiguratiebestand van de updater programma root directory

* Deze bestanden worden niet geïnstalleerd; ze worden aangemaakt door het programma

Verplaatsing van het programma

Als u het programma moet verplaatsen naar een andere directory of een nieuwe computer, hoeft u alleen maar de bovengenoemde bestanden te verplaatsen. Het is niet nodig om het programma opnieuw te installeren. Het programma kan ook worden uitgevoerd vanaf een externe harde schijf of een flash-schijf.

Firewall-instellingen

URL voor de updates: http://upd.proficad.com
URL voor de activering: http://www.proficad.cz

Activering zonder internettoegang

Voor offline activering volgt u de instructies op deze pagina: https://gallery.proficad.com/pages/GetMyKey.aspx

Activatie van meerdere licenties op meerdere computers

Naast de klassieke activering via het menu Help - Activeren, kan het programma worden geactiveerd door het key.dat bestand van de computer waar het programma al is geactiveerd te kopiëren naar andere computers. Dit bestand moet zich bevinden in de directory waar het programma is geïnstalleerd (meestal "C:\Program Files (x86)\ProfiCAD").

chat support