Tekst invoegen

Tekst kan in het document worden ingevoegd door menu Invoegen - Opschrift (groter lettertype) of Invoegen - Tekst (kleiner lettertype).

Tekst eigenschappen:

  1. lettertypenaam
  2. lettergrootte
  3. vet
  4. cursief
  5. onderstreept
  6. letterkleur
  7. uitlijning
Tekst bewerken werkbalk

De lettertypes voor schematische labels worden ingesteld in de documentinstellingen (F12 - Document - Fonts).

Tekst wijzigen

Een rechter muisklik op een label toont een dialoog venster waarin je tekst kan zetten. Minder voorkomende karakters kunnen op de volgende manieren ingevoerd worden:

  • Gebruik makend van Alt + numerieke code van het karakter. Bijvoorbeeld het Ω kan ingevoerd worden door de combinatie Alt+937.
  • Klikken op een karakter in de karakter map. Deze map kan gevonden worden in de linkerkant van het dialoog venster. Je kan aan deze map ook karakters toevoegen. Dit kan gedaan worden in het menu opties van het programma in de tab "Andere" ( F12 -> Systeem-> Andere ).
  • Door het karakter in te voeren vanuit de standaard Windows karakter map ( Start-Programma's-Accessoires-System tools-Karakter Map).
dialoogvenster voor het invoegen van tekst

Sommige karakters kunnen getoond worden als vierkantjes. Dit is omdat die karakters niet beschikbaar zijn in het gekozen lettertype. Kies een ander lettertype. Wij bevelen het lettertype "Lucida Sans Unicode" aan.

Optie om tekst in te voeren voordat deze in de tekening wordt ingevoegd.

Deze optie is in de programma-instellingen in de Control tabblad.

voeg tekst
chat support