Rapporten

Er zijn 2 soorten rapporten:

Ad-hoc rapporten

Deze worden getoond in het menu Uitvoer. Ze zijn vooral bruikbaar voor het invullen van informatie over symbolen en verbindingen omdat je zowel het rapport als de tekening tegelijkertijd kan zien. het object dat aangepast wordt ( een symbool of een verbinding ) is gemarkeerd in de tekening.

Geïntegreerde rapporten

knoppen van het paneel Pagina's

Deze worden toegevoegd aan het project door de (8) toets in het paneel van de Pagina's. Ze worden een permanent onderdeel van het project en wordt aldus mee afgedrukt wanneer een project wordt afgedrukt.

Hetzelfde rapport kan meermaals geïntegreerd worden. Bijvoorbeeld een Stuklijst kan eerst op een normale manier geïntegreerd worden maar daarna ook gerangschikt op het type van de symbolen.

Na bevestiging is het rapport toegevoegd aan het project als een nieuwe pagina.

Rapporten kunnen een ander paginaformaat hebben dan de tekeningen. Ieder rapport kan eveneens een andere paginaoriëntatie hebben.

Hoe het paginaformaat instellen voor de rapporten:

F12 – Document – Rapporten

Hoe de paginaoriëntatie instellen voor de rapporten:

In het paneel pagina's doe je een dubbele klik. Dit brengt een dialoogbox tevoorschijn waar je de Oriëntatie tab kan kiezen.

Kolommen

Klik met de rechtermuisknop in de tabelkop om kolommen te bewerken. Er verschijnt een menu en daarmee kun je:

kolommen menu
  • een kolom toevoegen of verwijderen
  • een kolom naar links of rechts verplaatsen
  • kolomuitlijning instellen
  • een variabele toewijzen aan een kolom
 

Aan elke kolom wordt een variabele toegewezen. Je kunt dit wijzigen door het Kolominstellingen menu onderdeel te gebruiken.

Elk rapport bevat verschillende vooraf gedefinieerde variabelen. Bij sommige printrapporten (materiaallijst, lijst van draden) kunt u kolommen toevoegen met aangepaste variabelen. Deze aangepaste variabelen vormen ook kenmerken van de attributen of draden.

chat support