Rapporten

Er zijn 2 soorten rapporten:

Ad-hoc rapporten

Deze worden getoond in het menu Uitvoer. Ze zijn vooral bruikbaar voor het invullen van informatie over symbolen en verbindingen omdat je zowel het rapport als de tekening tegelijkertijd kan zien. het object dat aangepast wordt ( een symbool of een verbinding ) is gemarkeerd in de tekening.

Geïntegreerde rapporten

Deze worden toegevoegd aan het project door de (8) toets in het paneel van de Pagina's. Ze worden een permanent onderdeel van het project en wordt aldus mee afgedrukt wanneer een project wordt afgedrukt.

Hetzelfde rapport kan meermaals geïntegreerd worden. Bijvoorbeeld een lijst van materialen kan eerst op een normale manier geïntegreerd worden maar daarna ook gerangschikt op het type van de symbolen.

Na bevestiging is het rapport toegevoegd aan het project als een nieuwe pagina.

Rapporten kunnen een ander paginaformaat hebben dan de tekeningen. Ieder rapport kan eveneens een andere paginaoriëntatie hebben.

Hoe het paginaformaat instellen voor de rapporten:

F12 – Document – Rapporten

Hoe de paginaoriëntatie instellen voor de rapporten:

In het paneel pagina's doe je een dubbele klik. Dit brengt een dialoogbox tevoorschijn waar je de Oriëntatie tab kan kiezen.