Lijnstijlen

Het programma ondersteunt de volgende lijn types:

  • vol
  • gestreept
  • gestippeld
  • punt-en-streepje
  • twee stippellijnen
  • gestreepte twee punten

In het paneel Eigenschappen kan je een stijl selecteren door gebruik te maken van dit dialoog venster:

Lijnstijlen

Lijnschaal

De grootte van afzonderlijke lijnsegmenten en de afstand tussen deze segmenten kan worden gewijzigd met behulp van de eigenschap Lijnschaal, die is ingesteld in het deelvenster Eigenschappen.

Het programma ProfiCAD gebruikt vooraf ingestelde lijnstijlen in het LIN formaat dewelke ook gebruikt wordt in bepaalde CAD systemen. Lijnstijl definities zijn opgeslagen in bestanden met als extensie "lin". Deze zijn opgeslagen in de _LIN map in de bibliotheek. Daar kunnen meerdere lin-bestanden zijn. - in dit geval de lijn definities zijn samengevoegd ( alle stijlen die op dat ogenblik beschikbaar zijn ).

LIN Formaat:

Het is een tekst bestand. Iedere definitie van een lijnstijl heeft 2 regels. De eerste lijn begint met het karakter * gevolgd door de naam van de stijl, dan een beschrijving gescheiden door ",".

De tweede lijn begint met A gevolgd door een rij van cijfers die door komma's gescheiden zijn.

Het eerste cijfer geeft de lengte van een lijn segment weer. Het volgden cijfer geeft de lengte van van een spatie. Het volgende nummer is de lengte van een tweede lijn segment enzoverder. De eenheid is inch. Het cijfer 0 geeft een punt weer.

Voorbeeld:

*dash dot dot (2x), ____ . ____ . ____ . ___

A,1.0,-.5,0,-.5

Eerste lijn geeft de naam van de stijl weer

1.0 lengte van het segment 1 cm

.5 spatie 0.5 cm

0 betekent dot

.5 spatie 0.5 cm

Dan gaat het verder.

Indien het nodig is om meer informatie te krijgen dan is het aanbevolen om het bestand "lines.lin" in de _LIN folder te bestuderen.

chat support