Lijst van draden

Een lijst van draden kan gemaakt worden met de opdracht Uitvoer - Lijst van draden. Iedere rij in de tabel geeft de draad en de beide componenten weer die verbonden zijn door die draad (in formaat component: outlet nummer).

connecties met dezelfde naam samenvoegen

Als de checkbox connecties met dezelfde naam samenvoegen is geselecteerd, worden verbindingen met dezelfde naam als één verbinding weergegeven.