Lijst van draden

Een lijst van draden kan gemaakt worden met de opdracht Uitvoer - Lijst van draden. Iedere rij in de tabel geeft de draad en de beide componenten weer die verbonden zijn door die draad (in formaat component: outlet nummer).

Lijst van draden

Als de checkbox connecties met dezelfde naam samenvoegen is geselecteerd, worden verbindingen met dezelfde naam als één verbinding weergegeven.

connecties met dezelfde naam samenvoegen

Draad attributen

Draad attributen kunnen extra informatie bevatten over individuele draden, zoals de kleur van de draad.

Draad attributen
Draad attributen
  1. Klik met de rechtermuisknop in de tabelkop.
  2. Selecteer Nieuwe kolom in het weergegeven menu.
  3. Selecteer in het volgende dialoogvenster de optie "aangepast" en voer de variabelenaam in, bijvoorbeeld "kleur".
  4. Een nieuwe kolom wordt toegevoegd aan de lijst van draden, waar u de attribuutwaarden kunt invoeren (bijvoorbeeld een specifieke kleur).
chat support