Eigenschappen van de symbolen

Elk symbool bevat een nummer, referentie, type en een commentaar. Wanneer een symbool is aangepast kan je deze eigenschappen ook aanpassen in F12 - Document - Symbool.

Eigenschappen van de symbolen

Nummer representeert de naam van de standaard in dewelke het symbool is gedefinieerd en het nummer van het symbool dat is gebruikt in deze standaard. Deze parameter is optioneel en mag niet gebruikt worden voor alle symbolen. Indien gespecifieerd is het gebruikt in het standaard nummer formaat zoals bijvoorbeeld EN 60617: 04-01-01

De standaard referentie staat voor het type symbool. R voor weerstand, C voor condensator, T voor transistor, enz.

Het standaard type definieert de elektrische eigenschappen van het symbool. Bijvoorbeeld weerstand in Ω, capaciteit in pF, transistor type, enz. Deze waarde zal gebruikt worden als de impliciete waarde in het diagram en kan op ieder moment aangepast worden. Indien de waarde niet ingevuld is dan gaat er geen symbooltype en waarden in het diagram weergegeven worden.

Commentaren - hier kan je een specifiek commentaar toevoegen.

Voorbeeld:

Voor een weerstand voeg je "R" toe voor type en "10K" voor de waarde (dit is gedaan in de symbolen editor ) Wanneer je een weerstand invult in het diagram editor dan zal de eerste "R1", "10K" zijn, de tweede "R2", "10K" enz. Het symbool type zal automatisch genummerd worden, symbool type en waarde zal wel getoond worden in het diagram. Je kan deze waarden dan aanpassen aan uw actuele behoefte.

Voor aarding symbolen kies je "aarding" en specifieer je geen waarde. Indien je aarding (massa) symbolen in het diagram plaatst dan zal de eerste "aarding1" genoemd worden, de tweede "aarding2" enz. Het symbool type zal automatisch genummerd worden, symbool type en waarde zal niet getoond worden in het diagram gezien er geen waarde werd ingevoerd.

Als u denkt dat de kans bestaat dat je de impliciete waarde vergeet te vervangen door de werkelijke waarde dan voer je "XX" of "?" of iets dergelijks in. Indien u dit niet doet dan zal de meest gebruikte waarde in uw diagram geplaatst worden.

chat support