Dimensionering

Lineaire Dimensionering

maatvoering punten

Tekent een horizontale of een verticale maatlijn.

Klik op het icoontje icoon: Lineaire Dimensionering of selecteer het menu opdracht Teken - Lineaire Dimensionering. Klik met de muis om het eerste punt te kiezen (1) (start van de eerste maatlijn). Met de volgende muisklik start u de tweede maatlijn (2). Met de derde muisklik, kies het derde punt (3) waardoor de maatlijn zal getrokken worden. Deze maatlijn is ofwel horizontaal of verticaal, afhankelijk van de positie van het derde punt ten opzichte van de eerste 2 punten.

Uitgelijnde dimensie

Tekent een dimensie met eender welke hoek.

Klik op het icoontje icoon: Uitgelijnde dimensie of selecteer het menu opdracht Teken - Uitgelijnde dimensie. De volgende procedure is dezelfde als voor de lineaire dimensies.

Verschil tussen lineaire en uitgelijnde dimensies: Verschil tussen lineaire en uitgelijnde dimensies

Diameter dimensies

Gebruikt om de diameter van een cirkel te meten. Klik op het icoontje diameter afmeting of selecteer het menu opdracht Teken - Diameter dimensie. Het programma ondersteunt 3 manieren om een cirkel te dimensioneren. De afmeting van een diameter is gedefinieerd door 2 punten: het eerste punt ligt op de cirkel en het tweede punt ligt in:

  1. binnenin een cirkel
  2. buiten de cirkel
  3. op het tegenovergestelde punt van een cirkel
diameter afmeting

Dimensie stijlen

Het programma bevat verschillende voorgedefinieerde stijlen van dimensionering. Iedere pagina kan een verschillende dimensionering stijl hebben.

Doe een rechter muisklik op de tekening en kies Pagina-instellingen van het menu en selecteer de Dimensiestijl tab. Een dialoog-box komt tevoorschijn dewelke u toelaat om:

  • één van de voor gedefinieerde stijlen te kiezen
  • het creëren van een nieuw type van dimensie
  • het aanpassen van een dimensie stijl
  • het verwijderen van een dimensie stijl
Dimensiestijl - kiezen

Klik op de knop Nieuw of Wijzigen Dit brengt een nieuw dialoogscherm waar je de eigenschappen van de dimensie stijl kan aanpassen, De dialoog box bevat ook een dimensie stijl weergave die de betekenis van de parameters toont.

Dimensiestijl - aanpassen

Dimensionering eenheden

Alle dimensies op een pagina gebruiken dezelfde dimensie eenheid die je kan instellen in de Dimensiestijl dialoog box. De dimensie eenheid is niet gerefereerd aan de dimensies maar kunnen gelijst worden in de titel-blok. De corresponderende systeem variabele is {_du}.

Bewerkbare afmetingswaarde

U kunt een aangepaste afmetingstekst instellen in het Eigenschappen venster.

chat support