Titelblok

Een titelblok is een gestandaardiseerd tekstblok in een technische tekening dat informatie geeft over de tekening en de maker ervan. Het bevat meestal de naam van de tekening, het tekeningnummer, het revisieniveau van de tekening, de datum van aanmaak, de schaal en andere relevante informatie. Het titelblok staat meestal rechtsonder op de tekening.

Je kan de standaard titelblok gebruiken die meegeleverd is met ProfiCAD of je kan je eigen titelblok maken.

standaard titelblok geleverd bij ProfiCAD

Hoe u het titelblok kunt aanpassen aan uw behoeften

Kies het menu Bestand - Open titelblok en selecteer een van de titelblokken. Vervang het ProfiCAD logo door het logo van uw bedrijf. Pas de lay-out van de teksten naar wens aan.

Hoe een titelblok maken

Om een titelblok te maken, gebruikt u de opdracht Bestand - Nieuw titelblok. U kunt ook een bestaand titelblok openen, de nodige wijzigingen aanbrengen en het opslaan onder een andere naam.

Een titelblok is gemaakt uit grafische objecten, lijnen, rechthoeken, tekst, enz. Het is mogelijk om een afbeelding in te voeren ( bijvoorbeeld het bedrijfslogo ). Een titelblok hoort symmetrisch gemaakt te worden in de assen van het tekengebied zoals bij de symbolen.

objecten centreren

Variabelen in titelblokken

Tekst kunnen tijdelijke aanduidingen bevatten dewelke kunnen vervangen worden door de gegevens uit de samenvatting (F12 - Document - Samenvatting). De tijdelijk aanduiding wordt afgebakend door de symbolen { en }.

Bijvoorbeeld in tekst

Gemaakt door: {author}

De tijdelijke aanduiding zal vervangen worden door de waarde die bij "author" staat (F12 - Document - Variabelen).

Standaard titelblok

Als deze functie aan staat (F12 - Systeem - Overige, veld standaard titelblok voor nieuwe tekeningen aan het einde van het dialoogvenster) dan zal er bij iedere nieuwe tekening automatisch een titelblok ingevoerd worden.

Invoegen van een titelblok

a) voor alle pagina's

Een titelblok invoeren in een tekening kan met de opdrachtF12 - Project - Titelblok. Gebruik de knop Verander om een dialoogvenster te openen waar je een titelblok kan selecteren die je wenst te gebruiken. Titelblokken zijn gelokaliseerd in de map _TB in de symbolen bibliotheek.

b) voor een bepaalde pagina

Rechtsklik in de pagina, selecteer Pagina-instellingen en selecteer het tabblad Titelblok.

Tonen/verbergen van een titelblok

Selecteer het vakje Titelblok weergeven bovenaan het venster om de titelblok zichtbaar te maken. Je kan tijdelijk de titelblok verbergen door het vakje te deselecteren. Je kan de complete titelblok van het document verwijderen door gebruik te maken van de knop Verwijder. Indien je het titelblok verwijdert dan zal de grootte van de tekening verkleinen.

Nadat een titelblok is gewijzigd

Gebruik de knop Herladen om het titelblok in de tekening te herladen.

Titelblok opties voor weergave

Je kan de afstand van het titelblok ten opzichte van de randen van het document aanpassen. Vink Draai 90° aan om het titelblok 90° te draaien. Om zo bijvoorbeeld een landschap georiënteerde tekening te krijgen met een titelblok aan de korte zijde.

dialoogvenster voor configuratie van het titelblok