Titelblok

Een titelblok is een gestandaardiseerd tekstblok in een technische tekening dat informatie geeft over de tekening en de maker ervan. Het bevat meestal de naam van de tekening, het tekeningsnummer, het revisieniveau van de tekening, de creatiedatum, de schaal en andere relevante gegevens. Het titelblok bevindt zich meestal in de rechteronderhoek van de tekening.

U kunt het standaard titelblok gebruiken dat wordt geleverd met ProfiCAD of uw eigen titelblok maken.

standaard titelblok geleverd bij ProfiCAD  

Hoe het titelblok aanpassen

  1. Selecteer het menu "Bestand" en kies "Titelblok openen."
  2. Kies een van de beschikbare titelblokken, zoals "standard9.ptb."
  3. Klik op het ProfiCAD-logo en druk op de "Delete"-toets op uw toetsenbord om het te verwijderen.
  4. Voeg uw bedrijfslogo in met de opdracht "Invoegen - Afbeelding."
  5. Pas de opmaak van de tekst aan naar uw wensen.
  6. Sla het titelblok op (Ctrl + S) en sluit het.
  7. Druk in de tekening op de F12-toets, selecteer het tabblad "Titelblok" en klik op de "Herladen"-knop.

Hoe een titelblok maken

Om een titelblok te maken, gebruikt u de opdracht Bestand - Nieuw titelblok. U kunt ook een bestaand titelblok openen, de nodige wijzigingen aanbrengen en het opslaan onder een andere naam.

Titelblokken bestaan uit grafische elementen zoals lijnen, rechthoeken en tekst. U kunt ook een afbeelding invoegen, zoals het logo van uw bedrijf. Titelblokken moeten symmetrisch worden ontworpen ten opzichte van de as van het tekeninggebied, vergelijkbaar met symbolen.

objecten centreren  

Het invoegen van een titelblok

a) Voor alle pagina's

Een titelblok invoeren in een tekening kan met de opdrachtF12 - Project - Titelblok. Gebruik de knop Verander om een dialoogvenster te openen waar je een titelblok kan selecteren die je wenst te gebruiken. Titelblokken zijn gelokaliseerd in de map _TB in de symbolen bibliotheek.

b) Voor een specifieke pagina

Rechtsklik in de pagina, selecteer Pagina-instellingen en selecteer het tabblad Titelblok.

Standaard titelblok

Als deze functie aan staat (F12 - Systeem - Overige, veld standaard titelblok voor nieuwe tekeningen aan het einde van het dialoogvenster) dan zal er bij iedere nieuwe tekening automatisch een titelblok ingevoerd worden.

 

Informatie invoegen in het titelblok

Variabelen

Titelblokken bevatten zogenaamde variabelen. Dit zijn tekstelementen die zijn ingesloten tussen accolades { en }. Gebruik alleen Engelse tekens en cijfers in de namen van de variabelen.

In de tekening worden de variabelen vervangen door hun waarden. De waarden van de variabelen worden ingevoerd op het tabblad Variabelen.

Voorbeeld

In deze tekst: "Gemaakt door: {auteur}," wordt het aandachtsgebied vervangen door de waarde van de variabele "auteur."

 

Titelblok instellingen

Deze instellingen zijn beschikbaar:

  • Afstand van het titelblok tot de paginamarges.
  • Positie van het titelblok op de pagina (links, rechts of onderaan).
dialoogvenster voor configuratie van het titelblok

Functies van de knoppen

Bekijken
Toon titelblok
Wijzigen...
stelt u in staat om een ander titelblok te selecteren.
Opslaan
Als u een tekening met een interessant titelblok heeft ontvangen, kunt u het opslaan en gebruiken in uw tekeningen.
Verwijderen
Verwijdert het titelblok uit de tekening.
Herladen
Als u wijzigingen heeft aangebracht in het titelblok in de titelblokeditor, zal deze knop het bijgewerkte titelblok opnieuw laden in de tekening.
chat support