Lagen

Lagen kunnen beschouwd worden als transparante films waarop afzonderlijke tekeningen van de totale tekening staan. Bijvoorbeeld: een laag kan gebruikt worden om het metselwerk op te tekenen, een andere laag voor de bedrading, een andere laag voor de verwarming, etc.

Elektrische circuits moeten in één laag worden getrokken (ze mogen niet in meerdere lagen worden verdeeld).

Het paneel Lagen is gebruikt om tussendoor de Lagen te bladeren. Kies de actieve laag ( de huidige die gebruikt is in de tekening ) uit de lijst.

knoppen in het deelvenster Lagen Paneel Lagen
Knoppen:
  1. Verplaatst een laag hogerop.
  2. Verplaatst een laag naar beneden.
  3. Voegt een laag toe.
  4. Hernoemt een laag.
  5. Verwijdert een laag. Maar alleen lege lagen kunnen verwijderd worden.
chat support