Statusbalk

De statusbalk is gesitueerd aan de onderkant van het hoofdvenster.

Statusbalk

Als u een object met de muis sleept, verschijnt deze informatie aan de linkerkant van de statusbalk:

Statusbalk 1
  1. Coördinaten van het gesleepte object (linker-, boven-, rechter, en onderrand)
  2. Schaal van het symbool
  3. Verandering van de hoek van de positie van het object tussen haakjes

Wanneer u de muis beweegt over het tekengebied, verschijnt deze informatie aan de rechterkant van de statusbalk:

Statusbalk 2
  1. Paginanaam en paginagebied in het formaat "/page-name.page-area"
  2. Muiscoördinaten
  3. Naam van de actieve laag tussen haakjes
chat support