Afmetingen van het tekengebied

Afmetingen van het tekengebied kunnen worden beïnvloed op twee manieren:

a) voeg pagina's toe door gebruik te maken van het paneel Pagina's. De tekening zal bestaan uit verschillende gescheiden pagina's. Iedere pagina kan een titelblok tonen, een frame en een referentierooster.
meerdere vellen papier

b) Vergroot de afmetingen van de pagina in de programma opties. Geef het aantal vellen papier in ( meer of minder ) zowel horizontaal als vertikaal.
een grote pagina

chat support