Symbool attributen

symbol_with_attributes

Symbolen kunnen voorzien worden met een tekst omschrijving.- attributen. De attributen kunnen gemaakt worden met de link Attributen in het onderste deel van het paneel Eigenschappen (komt tevoorschijn na een dubbelklik op het symbool).

Een dialoogvenster komt tevoorschijn waar je de naam van het attribuut, zijn waarde en zichtbaarheid in de tekening.

De naam van het attribuut kan alleen bestaan uit letters en cijfers, kan niet beginnen met een cijfer en wordt aangeraden om te beginnen met een hoofdletter.

attributes of a symbol

Groepsattributen

Om te vermijden dat ieder symbool z'n eigen attribuut moet krijgen, laat het programma u attributen voor symbolen vooraf definiëren op basis van de groep waartoe ze behoren. Groepsattributen kunnen gespecifieerd worden met de opdracht Bestand - Configuratie van de Bibliotheek. Een dialoogvenster zal verschijnen met de symbolen bibliotheek. Kies een symbool aan de linkerkant. Specifieer attributen aan de rechterkant.

configuratie van de groepsattributen

De waarde van een attribuut kan leeg gelaten worden of gevuld worden met een waarde die het meest gebruikt wordt. Ieder symbool dat in de tekening ingevoerd wordt zal de attributen van zijn groep krijgen alsook de oudergroepen. Attributen die toegevoegd worden aan de groep "ProfiCAD Bibliotheek" zal worden toegekend aan alle symbolen. Gebruik de opdracht Beeld - Herlees symbolen om te veranderingen in de symbolen bibliotheek door te voeren.

Posities van attributen

U kunt aangeven op welke posities de attributen van een nieuw ingevoegd symbool verschijnen.

De procedure:

  1. Voeg een symbool in de tekening in.
  2. Sleep de attributen van symbolen naar de gewenste posities.
  3. Klik met de rechtermuisknop op het symbool en selecteer het commando Posities van labels opslaan
chat support