Symbolen van stopcontacten nummeren

Met het programma kun je nummers toewijzen aan symbolen van stopcontacten. De getallen worden weergegeven in de tekening en worden gebruikt in de lijst met draden.

Door met de rechtermuisknop op een symbool in de tekening te klikken wordt een contextmenu geopend. Selecteer Stopcontacten. Voer in het dialoogvenster de nummers in van het stopcontact.

Stopcontacten Symbolen van stopcontacten nummeren

Nadat je het dialoogvenster hebt bevestigd (met de knop OK), kun je de muis gebruiken om posities van de stopcontactnummers in de tekening aan te passen.

Met behulp van het contextmenu-item Stopcontacten en attributen opslaan kun je de posities van de stopcontactnummers en attributen opslaan. Nieuw ingevoerde symbolen krijgen dezelfde posities als de nummers en attributen van de stopcontacten.

Je kunt de kleur van stopcontactnummers instellen via F12 - Documenten - Lettertypen.

chat support