Symbool parameters

Dit symbool (pulscodemodulatie) kan gebruikt worden met de waarden 3 en 7. Het probleem kan als volgt opgelost worden:

Open het symbool in de symbolen editor. Vervang de waarden 3 en 7 met parameters - bijvoorbeeld x en y in de accolades { }. Je krijgt dan een geparametriseerd symbool.

In de tekening selecteer je het symbool, open het paneel Eigenschappen ( door een dubbelklik op het symbool) en klik op "Parameters". Geef de waarden in voor de parameters x en y.