Netlijst

Je kan een netlijst genereren vanuit het menu Uitvoer - Netlijst.

Voordat de netlijst gemaakt wordt controleert het programma automatisch de referentie van alle symbolen op hun juistheid. Elk symbool moet een referentie gedefinieerd hebben en deze referentie moet uniek zijn in het hele document. De referentie kan worden ingesteld in het dialoogvenster dewelke kan worden opgeroepen door te dubbelklikken op het symbool. Als het programma fouten vindt in de symbolen dan gaat een lijst van deze fouten gegeven worden in plaats van de netlijst.

Het formaat van netlijst is RACAL REDAC. Iedere lijn van de netlijst representeert een node. Iedere node bestaat uit een lijst van symbolen en hun outlets ( een ruimte is gebruikt als een scheiding) . Bijvoorbeeld de node R1 1 T3 2 betekent een verbinding tussen de eerste outlet van weerstand R1 en de outlet van transistor T3.

De outlets van de symbolen zijn automatisch genummerd. Dit op basis van de volgorde waarin ze werden gecreëerd in de symbolen editor. Om het nummer van de outlet te zien schakel je de optie voor het tonen van het nummer weer (Beeld - Toon outlet nummers).

Voorbeeld van een netlijst

Voor dit diagram

Het programma genereert de volgende netlijst: