Programma opties

Gebruik de opdracht Bestand - Opties of druk op F12 om de opties te openen.

Je kan de volgende instellingen maken in het dialoogvenster:

systeeminstellingen instellingen van het huidige document
pad
controle
symbolen
andere
letter
inhoud
data fiels
beschrijving
titelblok
referentierooster
 

Systeem - Pad

Symbolen bibliotheek

Stelt het hoofdpad in (root folder), waar alle symbolen zijn opgeslagen (PPD en PICD bestanden)..

Open in Windows Verkenner

Met deze knop opent Windows verkenner de map waar uw ProfiCAD bibliotheek is bewaard. Dit is handig wanneer je de inhoud van de bibliotheek moet aanpassen ( hernoemen, verplaatsen, of verwijderen van bestanden of folders ).

 

Systeem - Controle

Enable UNDO/REDO

De functie MAAK ONGEDAAN/HERHALEN laat u toe om de laatste wijziging ongedaan te maken. In dit dialoogvenster kan je de functie aan- en uitzetten ( bijvoorbeeld indien uw computer niet snel genoeg is of problemen heeft met het uitvoeren van deze functie aan).

Aantal stappen bij zoom verandering

De zoom wordt continu aangepast om oogvermoeidheid te voorkomen. Deze functie laat u toe om het nummer in te stellen van het aantal opnieuw te tekenen stappen wanneer de zoom is veranderd.

Activeer Auto scrollen

Wanneer je de muiswijzer naar de rand van uw werkgebied verplaatst dan scrolt de tekening mee in dezelfde richting.

Bevestigen bij verwijderen

Activeer al dan niet de optie om een waarschuwing te krijgen alvorens een object te verwijderen.

Auto-bewaren

Activeert al dan niet het automatisch bewaren van uw document. Auto-bewaren werkt alleen bij documenten die reeds voordien al eens manueel zijn bewaard geweest.

De optie Maak backup kopie maakt een backup van het document na iedere keer dat het is bewaard geweest. De backup kopie vervangt de voorgaande backup kopie. De backup kopies hebben de extensie BAK en worden in dezelfde folder bewaard van het originele document.

 

Systeem - Symbolen

Hernummer symbolen gedurende het kopiëren

Hier kan je instellen wat er moet gebeuren met de "referentie" waarden bij het kopiëren van 1 of meerdere delen ( bvb index - voor het R10 type is de index 10 )

De eerste optie "Niet hernummeren" verandert de indexwaarde niet gedurende het kopiëren ( duplicaten worden aangemaakt).

De tweede optie "Nieuwe vrije waarde toewijzen" zal bij het kopiëren een waarde krijgen die het dichtst mogelijk bij de index ligt.

De derde optie "Voeg deze waarde toe" betekent dat de index van het te kopiëren symbool zal verhogen met de waarde die u geeft. In het laatste geval is er geen controle op duplicatie.

 

Systeem - Andere

Werkgebied in de symbolen editor

Als u grote symbolen tekent dan kan u een hogere waarde ingeven.

Karakters map

Hier kan u karakters toevoegen die u wenst te gebruiken in teksten van de documenten; De karakters kan u toevoegen door gebruik te maken van de toetsencombinatie Alt + numerieke code ( indien gekend) of via de standaard Windows karakters map.

Gebruik standaard waarden voor lijnen en draden

Indien u de kleur of de dikte van lijn verandert dan zal de volgende lijn of draad met dezelfde kleur en dikte getekend worden. Niet iedereen wil deze functie gebruiken en daarom moet deze aangezet worden in de opties van het programma ( Syteem - Andere - Gebruik standaard waarden voor lijnen en draden ).

Taal

Deze instelling laat u toe om de taal van het programma te veranderen ( herstart van het programma is nodig).

Als het programma start controleer dan op nieuwere versies

Bij het starten van het programma gaat ProfiCAD controleren of er en nieuwere versies met updates beschikbaar is. Indien er een update beschikbaar is dan gaat het gedownload en geïnstalleerd worden. In dit geval zal u gevraagd worden om uw werk op te slaan want het programma heeft na de update een herstart nodig.

Het is aanbevolen om deze optie aan te laten staan. Zo beschikt u steeds over de nieuwste versie. Als

 

Document - Letters

De instellingen voor "Belettering" en "Texts" zijn initiële instellingen die later voor iedere tekst individueel kan aangepast worden.

 

Document - Inhoud

Toon types en referentie

Hier kan je al dan niet activeren of dat alle types en waardes moeten weergegeven worden ( zo hoeft u dat niet bij iedere individuele waarde en type afzonder in te stellen).

 

Document - Beschrijving

Plaats voor een beschrijving van het project.

 

Datavelden

Hier plaatst u de data voor de titelblok.

 

Titel blok

Gebruik dit dialoogvenster om een titelblok in uw tekening in te voeren. Meer informatie vindt u hier.

title block 

 

 

Referentierooster

Het referentierooster wordt gebruikt voor een betere oriëntering in grotere tekeningen.

reference grid